top of page

 

Beste patiënt,

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen.

Op het ogenblik dat we van jou de gegevens als patiënt verkrijgen (bij de eerste afspraak) overhandigen we je hierover onze informatiefolder. Deze informatie kan ook nagelezen worden in de wachtzaal van onze praktijk.

Mochten er daaromtrent vragen of opmerkingen zijn aarzel niet om na te vragen bij je logopedist.

Copyright 2023 Stijn Vandenabeele Logopedieprakijk Babbel, Alle rechten voorbehouden

bottom of page