top of page
 
De enige zekerheid is verandering… !

Babbel is een sterk team dat ervaring en jong enthousiasme combineert, dat vertrouwen heeft in zijn eigen handelen en dat openstaat voor vernieuwing en evolutie. Dit gebeurt vanuit een no-nonsense benadering en een persoonlijke aanpak van elke cliënt en zijn omgeving wat resulteert in een goede verstandhouding met de cliënt waaruit hij kan groeien en herstellen.

Stijn Vandenabeele en zijn vrouw Reinhilde De Backere startten de praktijk 25 jaar geleden. Om de praktische regeling werkbaar te houden en toe te spitsen op de specialisatie binnen de logopedie is de praktijk ondertussen gegroeid tot een team van 9 logopedisten elk met hun eigen interesse en manier van werken.

Wij behandelen allen kinderen met een vertraagde taal- en spraakontwikkeling, moeilijk lerende kinderen en kinderen met leerstoornissen. Daarenboven hebben wij onze eigen focus.

Stijn Vandenabeele behandelt ook kinderen en volwassenen met stemstoornissen. Hij begeleidt daarnaast volwassenen met neurologische taal- en spraakstoornissen.

Reinhilde De Backere ziet de jongste kinderen van de praktijk met de meest uitgesproken taal- en spraakachterstand.
Zij heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van hoogsensitieve kinderen.

Evy Van Mulem heeft veel ervaring in het behandelen van volwassenen met neurologische taal- en spraakstoornissen. Zij combineert het werken bij Babbel met haar functie in het B.Z.I.O.

Stefanie  Deman volgt geregeld bijscholing rond leerstoornissen. Zij verbetert op die manier o.a. haar behandelmethodes voor kinderen met hardnekkige rekenproblemen.

Soraya Deseyn is ondersteuner in het gewoon onderwijs vanuit het B.O. De Vloedlijn. Daarnaast werkt zij deeltijds bij Babbel.

Karen Slambrouck werkte in het verleden als zorgcoördinator in het lager onderwijs en als ziekenhuislogopediste. Ervaring zat dus om kwaliteitsvol werk te kunnen aanbieden in de logopediepraktijk Babbel.

Chantal Lenière is logopediste en audiologe. Bij Babbel kunnen wij op haar jarenlange ervaring als zelfstandig logopediste beroep doen.


Copyright 2019 Stijn Vandenabeele Logopedieprakijk Babbel, Alle rechten voorbehouden
bottom of page