top of page

Logopedisten begeleiden kinderen...

•Bij kinderen kan het gaan om een vertraagde taal- en spraakontwikkeling en leermoeilijkheden.

- In het eerste geval is er een achterstand in de ontwikkeling van het begrijpen en/of produceren van taal en spraak. Er zijn tekorten op het vlak van de taalinhoud (de woordenschat) of de taalvorm (de zinsbouw en de regels van de taal). Dit gaat geregeld gepaard met fouten in de articulatie. Hierbij worden bepaalde klanken vervormd of is de uitspraak niet mogelijk. Meestal worden deze problemen opgemerkt en behandeld tussen 4 en 7 jaar. De logopedist zal de taal en spraak na een gericht onderzoek verbeteren en ondersteunen. De foutieve uitspraak wordt met specifieke methodes geoptimaliseerd.

- In het tweede geval is er sprake van problemen met lezen, schrijven en/of rekenen. Het lezen kan bijzonder traag gaan of de kwaliteit van het lezen kan onvoldoende zijn. In het schrijven blijven er hardnekkig dezelfde fouten of wisselingen opduiken. Bij het rekenen zien we moeilijkheden met de techniek of een opvallend gebrek aan inzicht. Meestal worden deze problemen vanaf het eerste, tweede of derde leerjaar opgemerkt en begeleid. In de logopedie worden de mogelijkheden gestimuleerd vanaf het niveau waar het kind zich bevindt. Op deze manier leert men succes ervaren en is de prognose voor het inhalen van de leerachterstand het best.

•In sommige gevallen kan het probleem de vorm van een stoornis aannemen...

Indien de problemen zeer hardnekkig blijven kan er echter sprake zijn van een stoornis. In zo'n geval gaat het om een blijvend probleem dat een doelgerichte zorg veronderstelt. In het geval van een hardnekkige taalproblematiek kan dysfasie vastgesteld worden. In het geval het lezen en schrijven hardnekkig moeilijk blijft gaan zonder dat er sprake is van een uitlokkende factor kunnen we van dyslexie spreken. In het geval van blijvende problemen met rekenen zonder aantoonbare oorzaak kunnen we spreken van dyscalculie. Naast het remediëren van de tekorten wordt er in dit geval ook gezocht naar oplossingen om met de stoornis om te gaan. Dit wordt steeds in nauw overleg met het zorgteam van de school geregeld. 

•Een aantal specifieke logopedische problemen bij kinderen vereisen een logopedische behandeling met de nodige kennis en expertise.

Een hese stem kan het gevolg zijn van frequent stemmisbruik of een verkeerd stemgebruik. Het kan gaan om een zuiver functioneel probleem maar het kan ook een letsel aan de stemplooien zijn (een stembandknobbel) of een afwijkende sluiting of trilling van de stembanden tijdens het stemgeven. In samenwerking met de neus-, keel- oorarts wordt een stemstoornis vaak logopedisch behandeld. Het kind leert wat het fout doet en welk stemgebruik minder slecht is voor de stem. 

Indien het spreken onvloeiend is kan er sprake zijn van stotteren. Als er veel herhalingen en/of verlengingen gemaakt worden in het spreken kan het zinvol zijn om het spreekritme te behandelen. Het is dikwijls zelfs belangrijker om in de therapie de secundaire gedragingen te beoordelen en te begeleiden. We denken daarbij aan de negatieve emoties die stotteraars dikwijls ervaren of het vermijdingsgedrag dat zich ontwikkelt.

Kinderen volgen dikwijls ook logopedie omwille van afwijkende mondgewoonten. Naast het verband met de articulatie heeft deze stoornis dikwijls een negatieve invloed op de ontwikkeling van het gebit. De behandeling van het verkeerd slikken en articuleren gebeurt in samenwerking met de orthodont.


Copyright 2023 Stijn Vandenabeele Logopedieprakijk Babbel, Alle rechten voorbehouden
bottom of page