top of page
Logopedisten begeleiden volwassenen...

Het idee dat logopedie enkel voor kinderen bestaat is achterhaald. De logopedie bij volwassenen kent een heel eigen therapieverloop en vergt dan ook een doelgerichte en specifieke aanpak. Het is een specifiek onderdeel van de logopedie.

• Bij volwassenen gaat het dikwijls om stemstoornissen. De begeleiding van stemproblemen bij volwassenen is complexer dan die bij kinderen doordat de klachten en oorzaken veel diverser kunnen zijn.
 
- Er kan sprake zijn van functionele problemen die resulteren in heesheid maar evenzeer kan er sprake zijn van een afwijkende spreektoonhoogte, een stemzwakte of begeleidende keelklachten zoals een "brok in de keel".
- Naast functionele stemstoornissen zijn er ook organische stemproblemen. De afwijking aan de stemplooien kan oorzaak zijn of gevolg. We denken hierbij aan stembandknobbels, een stembandpoliep of een stembandverlamming.
- Bij een lanryngectomie na strottenhoofdkanker wordt het strottenhoofd verwijderd. De spraakrevalidatie is gericht op het leren gebruiken van de spraakknop.
- Transgenders worden begeleid bij het ontdekken van het nieuwe stemgeluid.

• Volwassenen met neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen volgen ook logotherapie. Deze moeilijkheden kunnen onstaan door een hersenletsel of een neurologische aandoening zoals de Ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of A.L.S. De oefeningen zijn sterk afhankelijk van de noden van de patiënt en vergen een nauwgezette begeleiding.

• Volwassenen volgen ook logopedie omwille van dyslexie en dyscalculie. Alhoewel deze stoornissen blijvend zijn is onderzoek en begeleiding op latere leeftijd zinvol. Soms heeft men vroeger niet de kans gekregen om daarrond begeleiding te krijgen. Tegenwoordig bestaan er goede onderzoeksbatterijen en behandelmethodes die de volwassene in zijn eigenheid en leeftijd respecteren.

 • Volwassenen volgen ook dikwijls logopedie omwille van stotteren. Deze behandeling vereist een juiste aanpak van zowel de spraak als de secundaire stottergedragingen.

Copyright 2023 Stijn Vandenabeele Logopedieprakijk Babbel, Alle rechten voorbehouden
bottom of page