top of page

Alle logopedisten binnen Babbel zijn geconventioneerd logopedisten. Dit betekent dat wij de overeenkomst met R.I.Z.I.V. hebben ondertekend en dat wij de officiële tarieven hanteren.

Een groot deel van de logopedische behandelingen vallen binnen de nomenclatuur. In zo'n geval komt de ziekteverzekering tegemoet in de kosten voor de logopedie. Dit betekent dat je, afhankelijk van je statuut, ongeveer 85% of ongeveer 95% van de kosten terugkrijgt. Om een idee te geven: het remgeld (het aandeel dat je zelf betaalt) voor een sessie van een half uur in de praktijk bedraagt €5,50 of €2,00. Wij werken bovendien met het systeem van derde betaler: je betaalt enkel de opleg.

Als de voorwaarden voor een terugbetaling van de kosten binnen de ziekteverzekering niet voldaan zijn kan een tegemoetkoming aangevraagd worden binnen de aanvullende verzekering. De voorwaarden en mate van terugbetaling zijn bij elk ziekenfonds anders. Meestal gaat het dan om een terugbetaling van ongeveer 50% maar er zijn ook mutualiteiten die meer of minder terugbetalen. Informeer bij je logopedist of je ziekenfonds.

In beide gevallen maken de logopedisten van Babbel voor jou het dossier op. Het indienen van de dossiers gebeurt volgens de regels van de nomenclatuur.

Copyright 2023 Stijn Vandenabeele Logopedieprakijk Babbel, Alle rechten voorbehouden

bottom of page